CÁC LOẠI BIỂN BÁO AN TOÀN VÀ TRANG BỊ BẢO HỘ LAO ĐỘNG

CÁC LOẠI BIỂN BÁO AN TOÀN VÀ TRANG BỊ BẢO HỘ LAO ĐỘNG

11 ĐIỀU LỆ CƠ BẢN TRONG AN TOÀN LAO ĐỘNG

CÁC LOẠI BIỂN BÁO AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ TRANG BỊ BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Biển báo an toàn (tiếng Anh là Safety sign) đưa ra một thông điệp cụ thể cho những người có thể gặp phải những tình huống nguy hiểm trong môi trường làm việc. Biển báo an toàn giúp phòng ngừa tai nạn, báo hiệu những nguy hiểm về sức khỏe, chỉ dẫn vị trí của các thiết bị an toàn và phòng cháy chữa cháy hoặc hướng dẫn trong những tình huống khẩn cấp.

Trong nhiều trường hợp, những thuật ngữ sau đây cũng có thể thay thế cho thuật ngữ “Biển báo“: Biển chỉ dẫnBiển hiệuBiển cảnh báoBiển hướng dẫn.

Những Biển báo có hiệu lực và hiệu quả nhất là biển bảo phải thật rõ ràng và thích hợp, sử dụng hình ảnh, biểu trưng, biểu đồ, biểu tượng và ngôn ngữ đơn giản.

Ý nghĩa của mọi Biển báo phải được truyền đạt để mọi người thực sự thấu hiểu. Tuy nhiên, chúng ta phải lưu ý rằng các Biển báo an toàn cũng không thể thay thế hoàn toàn cho các giải pháp phòng ngừa trong thực tiễn thường ngày.

Các Nguyên tắc cơ bản của Hệ thống Biển báo An toàn

·         Mục đích của hệ thống Biển báo an toàn là thu hút sự chú ý một cách nhanh nhất và rõ ràng nhất về một sự vật hay một tình huống có thể gây ra những nguy hiểm cụ thể.
·         Một hệ thống các Biển báo an toàn không thể thay thế được hoàn toàn các giải pháp phòng ngừa cần thiết.
·         Hệ thống các Biển báo an toàn chỉ cung cấp các thông tin liên quan đến an toàn.
·         Tính hiệu quả của hệ thống các Biển báo an toàn đặc biệt phụ thuộc vào việc cung cấp các thông tin đầy đủ và liên tục lặp đi lặp lại cho tất cả những người có khả năng hưởng lợi từ các Biển báo đó.

an toan lao dong11 ĐIỀU LỆ CƠ BẢN TRONG AN TOÀN LAO ĐỘNG

 

Để lại bình luận

Scroll
0902660022